Arran de la convocatòria per a l’elecció dels nous membres del consell d’administració del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet, una colla d’entitats ens vàrem plantejar la necessitat d’endegar un procés participatiu obert entre totes les entitats per tal de plantejar-nos quin Patronat volem i necessitem, així com el model de política cultural que considerem cal impulsar al poble de Ripollet. De fet aquest és el compromís que els dos representants de les associacions culturals escollits com a membres del consell d’administració es van comprometre a tirar endavant. Aquest blog és una de els eines que està a la disposició de les entitats per tal d’afavorir el contacte i la interrelació i la generació de sinergies.