REUNIÓ ENTITATS 23/11/16

Dimecres 23/11/16

20:00h

Seu social de la Societat Coral El Vallès.

Reunió per tractar els següents temes: 2017 Any Clavé, Subvenció atorgada a la web www.espaiassociatiu.cat, Llei de transparència, Pressupost municipal de Cultura 2017.

Assistents: CRAC, Trabucaires, Associació d’Espectadors, Societat Coral El Vallès, Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet (AFOCER), Centro Aragonès de Ripollet, Diables de Ripollet, Amics del Teatre, Costums i Tradicions, Aturats de Ripollet, col·lectiu Racó de Lletres, Escola d’Adults Jaume Tusset, APADIR, GER, Parados Unidos, Associació Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, Bun-Yay Gym.

Per part de l’Ajuntament: Oriol Mor, regidor de Cultura, Joventut i Educació, i les tècniques Paqui Dorado i Elena Vilalta.

Disculpen la seva assistència: Epidèmic (Juan López), Associació Cultural Ballet Flamenco de Carmela, Associació Ripollet Country Line Dance.

 

La reunió ha estat convocada pels representants de les entitats culturals al Consell d’administració del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet, Juan López i Joan-Ramon Gordo.

ANY CLAVE:

En Joan-Ramon Gordo informa que en el darrer Consell del Patronat Municipal de Cultura, a iniciativa d’una sèrie d’entitats culturals assistents a la reunió de valoració de l’ANY LORCA, es proposà de dedicar l’any 2017 a Josep Anselm Clavé, aprofitant la celebració del 140è aniversari de la Societat Coral El Vallès. Aquesta proposta fou presentada pels representants de l’Ajuntament. El posicionament de tots els membres presents al Consell d’administració fou el de donar suport a la iniciativa, menys en Joan-Ramon Gordo que es va abstenir, atès que considerava que la petició havia d’haver estat canalitzada mitjançant els representants de les entitats al Consell, així com considerava que calia, abans de proclamar el 2017 ANY CLAVE, generar un procés més ampli de complicitats amb la resta d’entitats de la població, a banda que en la convocatòria de la reunió de valoració de l’ANY LORCA no hi figurava el tema de l’ANY CLAVÉ.

Hi ha diverses intervencions sobre la manera en que cal sigui organitzat aquest esdeveniment, ressaltant, amb diversos matisos, la necessitat que sigui el teixit associatiu local el qui el lideri, tot destacant el paper que pot i ha de tenir l’EspaiAssociatiu, com expressió del lloc comú de les entitats culturals de Ripollet, acordant de traslladar al Patronat de Cultura (mitjançant els representants de les entitats culturals) la petició que el 2017 sigui declarat ANY CLAVÉ.

Per tal de possibilitar un major coneixement de la figura de Clavé, s’acorda també d’organitzar una xerrada sobre aquest personatge dins del mes de desembre així com el de realitzar una primera reunió d’entitats pel mes de gener proper per tal de posar en comú les possibles iniciatives que puguin haver pensat les entitats.

 

Subvenció atorgada a la web www.espaiassociatiu.cat.

S’informa que l’Ajuntament ha atorgat una subvenció extraordinària de 850,00€ per la creació i manteniment durant el 2016 del web de l’EspaiAssociatiu.

 

Llei de la transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es lliura a les entitats presents un resum de la Llei i d’allò que les pot afectar. Es comenta que hi ha entitats (Costums i Tradicions), que des de fa dos anys lliuren d’acord amb allò que diu la llei, la informació bàsica a l’Ajuntament (ja que no disposen de pàgina web pròpia) i que aquesta, malgrat el que diu la normativa de la llei, no ha estat feta pública.

Es recorda que a la web www.espaiassociatiu.cat es pot consultar aquesta documentació.

 

Pressupost municipal de cultura 2017

Per tal de tractar el tema, s’incorporen a la reunió el regidor i les dues tècniques.

Es presenta el pressupost desglossat per centres gestors, tot manifestant el regidor que, malgrat les intencions manifestades en el seu moment d’incorporar una partida de subvencions extraordinàries de concurrència competitiva, de treballar les festes popular i el seu calendari festiu així com aprofundir en el tema de les subvencions nominals, únicament s’ha treballat el primer aspecte (subvencions extraordinàries).

Com aspectes més destacats cal esmentar:

  • En general no hi ha massa canvis respecte a l’any passat, si bé s’han ajustat a la realitat tot un seguit de partides.
  • Es preveu una aportació de la Diputació de Barcelona amb motiu de l’ANY CLAVÉ de 15.000,00 € (el mateix import que es va rebre amb motiu de l’ANY GARCIA LORCA).
  • Pel que fa a les subvencions extraordinàries s’ha reduït la partida a 15.000,00€ (atès entre d’altres coses a que enguany només s’han presentat projectes per un valor de 8.440,00€)
  • Dins de la partida de subvencions nominatives s’incorporen dues entitats (GER i l’Associació Cultural de Música d’Autor La Escalera).
  • Es contempla un augment de 60.000,00€ per a la Festa Major quedant en un total de 220.000,00€
  • Pel que fa a la partida de l’Escola de Música només es garanteix fins a la finalització del curs escolar 2016/2017, quedant pendent el seu futur d’un informe que ha de realitzar la Diputació de Barcelona sobre la seva viabilitat.

Un cop presentat el pressupost es manifesta per part dels assistents la impossibilitat de poder-lo valorar objectivament i en detall ateses les limitacions de temps que les entitats tenen, ja que el proper dia 1 de desembre està previst que sigui aprovat en la reunió extraordinària del Consell del Patronat Municipal de Cultura.

De cara el proper any es demana que el període de consulta, valoració i anàlisis del pressupost es pugui fer amb més de temps, del contrari, tal com ha passat enguany, és del tot inoperatiu i contraproduent el realitzar sessions maratonianes i amb un termini tant limitat.

Nogensmenys el que s’ha dit, si que es manifestà la queixa per la reducció de la partida de subvencions en règim de concurrència competitiva (en gairebé 3.000,00€) ja que les poques propostes presentades són degudes a la convocatòria tardia que es va fer, així com la seva resolució durant el mes d’octubre, situació que, malgrat les promeses verbals, en el sentit que es realitzaria la convocatòria durant el 2016, les entitats presents consideren que va ser la causa de la migrada presentació de propostes, considerant com un molt mal exemple la decisió de reduir l’assignació econòmica, ja que si per una banda es reconeix que és l’únic aspecte de les promeses fetes que s’ha concretat, la seva reducció deixa molt que desitjar i dóna un missatge contradictori i contraproduent.

Pel que fa a l’Escola de Música, hi hagueren una sèrie d’intervencions en el sentit de manifestar de manera crítica el fet que la Societat Coral El Vallès, impulsora i ànima del projecte, s’assabentés durant la reunió de la proposta de pressupost, així com que no es podia esperar al mes de juny de 2017 a decidir la seva continuïtat, ja que es considera aquesta manera de fer generadora de desànim i desmotivació de l’equip promotor, i acadèmic, a banda de considerar que el període de matriculació de l’alumnat es realitza mesos abans de l’acabament del curs escolar.

Les entitats presents manifesten la seva preocupació per la situació en que es troba el projecte d’Escola de Música i la necessitat de cercar una sortida ràpida, efectiva, la qual cosa es comprometé el regidor.

S’adjunta l’esborrany de pressupost de 2017 amb la voluntat que si hi ha alguna entitat que vegi necessari el realitzar alguna consideració, proposta o quelcom semblant, ho faci arribar als representants de les entitats culturals al Consell d’administració del Patronat abans de l’1 de desembre proper.

La reunió es clogué a les 22:15h.

No hi ha comentaris

Afegir un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Escriu el resultat *